Ярмолинецька районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника загального відділу виконавчого апарату Ярмолинецької районної ради.

До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

вищу освіту за професійно-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж державної служби та (або) служби в органах місцевого самоврядування чи у інших державних органах не менше трьох років;

вільно володіють державною мовою;

вміють працювати на персональному комп’ютері.

Особи, які мають бажання взяти участь у конкурсі подають до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

автобіографію

дві фотокартки розміром 4×6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: смт Ярмолинці площа 600-річчя Ярмолинець 1, Ярмолинецька районна рада.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього оголошення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної ради

від  24 квітня 2020 року № 15-к

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про запобігання корупції», «Про відпустки», Кодексу законів про працю України» та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом від 29.07.1993 р. № 58

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Громадянство України (стаття 4).
 5. Форма правління в Україні (стаття 5).
 6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 7. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 8. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 9. Державні символи України (стаття 20).
 10. Конституційні права на громадянство, освіту (статті 25, 53).
 11. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 12. Конституційні права на соціальний захист (стаття 46) та охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Повноваження Президента України (стаття 106).
 17. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 18. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 19. Система судів в Україні (стаття 125).
 20. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 21. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 22. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

 

ІІ. «Питання на перевірку знання законів України«Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, територіальної громади та адміністративно-територіальної одиниці (стаття 1).
 2. Поняття посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 2, 3).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування   (стаття 4). Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). Сесія ради (стаття 46).
 5. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). Постійні комісії ради (стаття 47).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).
 1. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). Депутат ради (стаття 49).
 1. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 2. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 3. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 1. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 2. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 3. Підстави для припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 1. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 2. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 1. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 2. Повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції(стаття 7).
 1. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 1. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 3. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 4. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 5. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 6. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 1. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 2. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 1. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 2. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

IV-V Питання на перевірку знання законодавства з врахування специфіки функціональних повноважень начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради

 1. Укладення трудового договору (стаття 24 КЗпП України). День звільнення працівника (Інструкція про порядок ведення трудових книжок).
 2. Випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування при прийнятті на роботу. (статті 26, 27 КЗпП України).
 3. Занесення відомостей у трудові книжки у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення (Інструкція про порядок ведення трудових книжок).
 4. Результати випробування при прийнятті на роботу. Відпустки без збереження заробітної плати (статті 28, 84 КЗпП України).
 5. Вихідна допомога. Трудові книжки. (статті 44, 48 КЗпП України).
 6. Порядок вивільнення працівників (стаття 492 КЗпП України).
 7. Неповний робочий час (стаття 56 КЗпП України).
 8. Вихідні дні (стаття 67 КЗпП України).
 9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (стаття 43 КЗпП України).
 10. Сесія ради (стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 11. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10 Закону України «Про відпустки»).
 12. Перенесення щорічної відпустки (стаття 11 Закону України «Про відпустки»).
 13. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки (стаття 12 Закону України «Про відпустки»).
 14. Право на відпустки (стаття 2 Закону України «Про відпустки»).
 15. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (стаття 24 Закону України «Про відпустки»).
 16. Право на відпустки у разі звільнення. Види відпусток. (статті 3, 4 Закону України «Про відпустки»).
 17. Визначення тривалості відпусток. Щорічна основна  відпустка та її тривалість (статті 5, 6 Закону України «Про відпустки»).
 18. Порядок надання щорічних відпусток. Перенесення щорічної відпустки (стаття 10).
 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).
 20. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»).
 1. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку (стаття 47 КЗпП України).
 2. Функції загального відділу (Положення про відділ).
 3. Якими документами керується загальний відділ (Положення).
 4. Депутат ради (стаття 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 5. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу (стаття 421 КЗпП України).
 6. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (стаття 42 КЗпП України).
 7. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України).