П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Ярмолинецька районна рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про внесення змін до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції» та аналізу регуляторного впливу. з якими можна ознайомитись на офіційній сторінці Ярмолинецької районної ради в мережі Інтернет та  виконавчому апараті Ярмолинецької районної ради (смт. Ярмолинці площа 600-річчя Ярмолинець, 1 (третій поверх).

Зауваження та пропозиції до регуляторного акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту акта та аналізу регуляторного впливу за вищевказаною адресою.

 

Додатки:

 1. Проект рішення Ярмолинецької районної ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції» (додаток № 1).
 2. Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ярмолинецької районної ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції» (додаток № 2).

 

Голова ради                                                                         Л. Копицяк

 

 

Додаток № 1 до повідомлення

 

ПРОЕКТ

Ярмолинецька  районна  рада

Хмельницька  область

    _______________________________________________________________

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                       

від                            2019 року      №

смт  Ярмолинці

 

Про внесення змін до Положення про оренду

майна спільної власності територіальних громад

Ярмолинецького району у новій редакції

 

Відповідно статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43, частини першою та третьою статті 59, частини четвертої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 2, частини другої статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786, розглянувши лист Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» від 30.08.2019 р. № 19-1976, районна рада вирішила :

 1. Внести зміни до орендних ставок за використання нерухомого майна (додаток № 3 до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 березня 2015 року № 9), а саме:

1.1. Орендні ставки за використання нерухомого майна (додаток № 3 до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 березня 2015 року № 9) доповнити пунктом 33 наступного змісту: «Розміщення суб’єктів господарювання, які надають послуги поштового зв’язку орендна ставка становить одну гривню в рік».

 1. Це рішення набирає чинності з моменту його розміщення на офіційній сторінці Ярмолинецької районної ради в мережі Інтернет.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Лиса Б. М. та постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємницької діяльності, інвестування та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (голова Андрушко В. В.).

 

 

Голова ради                                                                                Л. Копицяк

 

Додаток № 2 до повідомлення

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту рішення Ярмолинецької районної ради

«Про внесення змін до Положення про оренду

майна спільної власності  територіальних громад

Ярмолинецького району у новій редакції»

 

Виконавчим апаратом Ярмолинецької  районної ради розроблено проект рішення Ярмолинецької районної ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції»

 

 1. Визначення проблеми, яку перебдачається розв’язати.

З метою приведення Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району у новій редакції, затвердженого рішенням сесії районної ради від 27 березня 2015 року № 9 у відповідність до вимог чинного законодавства: Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786, для встановлення єдиних організаційних і правових засад використання майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність внести зміни до даного Положення.

Проблеми, які планується розв’язати шляхом внесення змін до Положення полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна, а також у встановленні порядку надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, у забезпеченні виконання орендарями зобов’язань щодо своєчасної оплати коштів за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень.

 1. Цілі прийняття цього рішення.

Метою прийняття зазначеного проекту рішення є установлення розмірів орендної плати передбачених приведення у відповідність орендних ставок за оренду комунального майна, власником якого є Ярмолинецька районна рада, до розміру орендних ставок визначених законодавством та підзаконними нормативними актами у сфері оренди державного майна.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві, альтернатив зазначеному рішенню немає.

 1. Механізм, що пропонується для розв’язання проблеми:

Вказані проблеми планується розв’язати шляхом прийняття рішення районної ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна спільної власності  територіальних громад Ярмолинецького району  у новій редакції»

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Впровадження цього регуляторного акту надасть можливості:

– упорядкувати процес передачі  в оренду комунального майна;

– здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду;

– ефективно використовувати вільні площі;

– вдосконалити процедуру надання дозволів на проведення орендарями

невід’ємних поліпшень;

 • забезпечить утримання приміщень у належному для подальшого використання стані.
 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного  акта, можуть бути:

– впорядкування, простота та прозорість процедури передачі в оренду    об’єктів комунальної власності;

– вдосконалення порядку надання дозволів на проведення невід’ємних  поліпшень;

– посилення контролю за передачею в оренду об’єктів комунальної  власності, що приведе до здорової конкуренції на ринку оренди.

 1. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. Зазначене рішення може переглядатись, за необхідністю доповнюватись, згідно з чинним законодавством.

 1. Показник результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта буде приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів ставок за оренду нерухомого майна, власником якого є Ярмолинецька районна рада.

 1. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності буде проводитись шляхом аналізу інформації про суму надходжень до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району, відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин, кількості  фактів порушень чинного  законодавства щодо  використання об’єктів спільної власності територіальних громад Ярмолинецького району.

 

Голова Ярмолинецької

районної ради                                                                      Л. Копицяк

 

 

25 вересня 2019 року