Перелік питань та ситуаційних завдань

 для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

закладу загальної середньої освіти.

 

 1. Право на освіту (ст. 53 Конституція України, ст 3 Закону України «Про освіту»).
 2. Повна загальна середня освіта(ст 12 Закону України «Про освіту»)
 3. Організаційно- правовий статус закладів освіти (ст 22 Закону України «Про освіту»)
 4. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (ст. 58 Закону України «Про освіту»)
 5. Права та обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 6. Права та обов’язки засновника закладу загальної середньої освіти (ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
 7. Сертифікація педагогічних працівників (ст. 49 Закону України «Про загальну середню освіту»)
 8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст. 51 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 9. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація (ст. 17 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 10. Зарахування та відрахування учнів  комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.2018  № 367).
 11. Організація екстернатної форми освіти (Наказ МОН № 955 від 07.2019 року)
 12. Ключові компетентності Нової української школи.
 13. Загальні вимоги до створення, оформлення та документування управлінської інформації (наказ Міністерства освіти і науки України № 676 від 25 червня 2018 року)
 14. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання (наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 року)
 15. Особливі вимоги до складання деяких видів документів (наказ Міністерства освіти і науки України№ 676 від 25 червня 2018 року)

16.Вимоги до претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями (наказ Міністерства освіти і науки України№ 306 від 17.03.2015 року)

17.Якіумовиповинні бути створені для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в навчальному закладі? (п.3 Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872).

18.Організація харчування у закладах загальної середньої освіти (Постанова  Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 року, п.11 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу)

19.Обмеження щодо одержання подарунків ( ст 23 закону України «Про запобігання корупції»

 1. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» ).

21Трудовий договір та підстави припинення трудового договору (ст 21,36 Кодексу Законів про Працю)

22.Порядок і умови надання щорічнихв ідпусток. Відкликання з відпустки  (ст. 79 Кодексу Законів про Працю)

23.Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ст 42 Кодексу Законів про Працю)

24.Робота із зверненнями  громадян у закладі освіти (Закон України «Про зверненнягромадян»).

25.Загальні та особливі вимоги до обробки персональних даних (ст. 6,7 Закону України  «Про захист персональних даних»)

 

 

 

Ситуаційні завдання 

на заміщення вакантної посади   керівника

 1. До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.

Якимимають бути дії директора у такому випадку?

 1. До Вас, як до директора закладу загальної середньої освіти, прийшли батьки майбутнього першокласника з метою зарахування дитини до першого класу Вашої школи. В ході бесіди з батьками з’ясувалося, що вони проживають за адресою, яка не закріплена за територією обслуговування закладу освіти.

Вашідії, як керівника закладу освіти, якщо батьки наполягають на зарахуванні дитини саме до Вашої школи?

 1. Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли.

Які дії директора школи?

 1. Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий – здоровий.

Дії директора школи?

 1. Під час шкільної перерви директор виявив учня, який перебував у важкому психологічному стані. За його словами учитель математики йому постійно занижує оцінки і упереджено ставиться. Після проведення директором контрольного зрізу з математики у цьому класі зафіксовано, що учитель має рацію і рівень знань учня відповідає оцінюванню. Водночас виявлено, що інші учні отримують завищені оцінки.

Які дії директора закладу?

 

Критерії оцінювання та підбиття підсумків конкурсу

 

 1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,«Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»,«Про захист персональних даних», Кодексу Законів про Працю, Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постанови  Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 року «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, наказів Міністерства освіти і науки № 955 від  10.07.2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8», № 367 від 16.04.2018 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», № 676 від 25 червня 2018 року  «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»,№ 466 від 25.04.2013 року  «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,«Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»,«Про захист персональних даних», Кодексу Законів про Працю, Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постанови  Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 року «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, наказів Міністерства освіти і науки № 955 від  10.07.2019 року«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8», № 367 від 16.04.2018 «Про затвердження Порядку зарахування,відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», № 676 від 25 червня 2018 року  «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»,№ 466 від 25.04.2013 року  «Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один  бал виставляється кандидатам, які  не відповіли на питання у встановлений строк.

 1. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
 2. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої додається.