Паспорт територіальної громади

П А С П О Р Т

територіальної  громади

Антоновецької  сільської  ради

Ярмолинецького  району

 

 

1. Адреса

індекс  32115; с. Антонівці, Ярмолинецький район

№ тел./факс 2-51-25  e-mail:______________

 

2. Відстань від сільської ради (км)

До автомагістралі До найближчої залізничної станції До районного центру До обласного центру
 20  15  15

З яким покриттям дорога

асфальт асфальт асфальт

Транспортне сполучення:

Кількість рейсів (назвати)

 

 

 

3. Мережа шляхів

 3.1. Усього комунальних доріг __9190__ км, з них:

–         з твердим покриттям __5239,8___ км;

–         асфальтним покриттям ___0,2___ км;

–         ґрунтовим покриттям ___3950___ км;

–         потребують капітального ремонту___1,5___ км;

–         наявність тротуарів__1__ км;

–         влаштовано нових тротуарів __-___ км;

–         витрачено коштів у 2015 році на ремонти комунальних доріг_-__

 

3.2. Усього доріг загального користування __4___ км, з них:

–         з твердим покриттям __3___ км;

–         асфальтним покриттям __1____ км

 

3.3. Кількість гідроспоруд ___2_____, загальна площа ___5,067____, з них:

–         в комунальній власності __-___;

–         передані в оренду ___2___

4. Територія 

 

4.1. Загальна площа сільської (селищної) ради ___1763,5____ га, в тому числі:

–         земель державної власності ___-___ га;

–         земель комунальної власності ___2,2____ га;

–         земель приватної власності ____1274,13_____  га, з них:

– присадибних земель _271,9__га;

– земельних часток (паїв) __1079,8__га;

–         всього власників земельних часток (паїв)___445___

 

4.2. Структура земельного фонду:

–         сільськогосподарські землі ___1523,3____ га, в тому числі:

–         земель резерву __20,19___ га;

–         земель запасу ___83,5___ га;

–         пасовищ ___80____ га;

–         ліси  ___119,5____ га;

–         забудовані землі ___58,6____   га;

–         землі водного фонду ___5,067____ га: з них:

– за межами населених пунктів__5,067___га (__2__ ставків);

–  в межах населених пунктів__-__га  (__-__ ставків);

– в оренді ___2____;

–   річки, що протікають територією сільської ради (назва)_______-_______;

–   об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити)_________-_________

 

4.3. Розвідані родовища

 

4.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності:

 

– назва родовища корисних копалин _______-_______;

– площа гірничого відводу _____-_____ га;

– назва суб’єкта підприємницької діяльності____-____;

– дата початку використання родовища _____-______

 

4.4.         Характеристика населених пунктів

Назва населених пунктів

Площа

(га)

Під забудовою та присадибними ділянками

Кількість

дворів

 

с. Антонівці  132,6  127,7 232
с. Голохвасти   93,5  88,4 159
Всього  226,1  216,1 391

 

  1. 5.           Населення
Вікові категорії населення

станом на 01.01.2015

станом на 01.01.2016

с. Антонівці
усього населення:

 540

527

– дітей дошкільного віку

37

30

– дітей шкільного віку

39

36

– громадян пенсійного віку

225

232

с. Голохвасти
усього населення

181

178

дітей дошкільного віку

6

8

дітей шкільного віку

8

5

громадян пенсійного віку

95

91

Усього на території сільської  ради:

721

705

дітей дошкільного віку

43

38

дітей шкільного віку

47

41

громадян пенсійного віку

320

323

                                                                                                               

5.1.  Зайнятість населення

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2015

станом на

01.01.2016

с. Антонівці
Кількість працюючих громадян

185

   194
 Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу

40

 53
с. Голохвасти
Кількість працюючих громадян

49

45
Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу

10

11

 

5.2. Працевлаштування населення працездатного віку

Всього населення працездатного віку В населених пунктах с/ради

Районний центр

Обласний центр

м. Київ За кордоном
481 59

3

48

5 19

 

5.3. Кількісний розподіл робочої сили

С/г виробництво Промисло-вість Будівництво Транспорт Зв’язок Лісове    господарство Рибальство Торгівля Державна   служба Освіта Охорона здоров’я Культура Приватні підприємці
21 21 5 1 1 3 6 3 12 2 2 9

5.4 Пільгові категорії населення

Населений пункт Всього Інваліди

ВВвУчасники бойових дійРепресованіІнваліди всіх групБагатодітні сім’їДіти багатодітних сімейДіти-інвалідиДіти-сироти та діти позбавлені батьківського піклуванняОдинокі матеріАнтонівці

-6 254196 4Голохвасти

-2 11265 2Всього:

-8 3662511 6

 

 

6. Основна діяльність

 Антоновецької  сільської   ради

 

6.1. Дата  створення  місцевої ради_1921 рік

 

6.2. Виборча діяльність

з/пНазва населеного пункту

Кількість жителів

Кількість виборців с.Антонівці527423 с.Голохвасти178149 Усього705572

 

 

6.3. – 6.4. (результати виборів) за 2015 рік не заповнювати

 

 

6.5. Сільський голова     Онищук   Григорій   Васильович 

– число місяць і рік народження:  18.03.1963  року;

– службовий телефон   2-51-25

– освіта, що і коли закінчив:   Українську ордена  трудового  Червоного  Прапора  сільськогосподарську  академію, 29.03.1989 року;

– спеціальність за освітою  – агрономія ;

– партійність-     безпартійний;

– ким висунутий на виборах  –   самовисунення;

– сільським головою обраний (дата)   06.11.2015 року;

– обраний   перший   раз.

 

 

 

 

6.6. Секретар  виконкому  сільської   ради:Заєць   Людмила  Іванівна

– число місяць і рік народження    25.04.1962 року;

– службовий телефон      2-51-25;

– освіта, що і коли закінчив :Національний  Аграрний  Університет, 1996р.;

– спеціальність за освітою – Економіка   підприємства;

– партійність-  безпартійна;

– дата обрання секретарем ради-   16.11.2015 року;

– раніше обирався в    –    роках.

 

6.7. Апарат ради

з/п

Список

працівників апарату ради

Посада

Освіта

№ телефону

Інші дані

 

6.8. Стан приміщення сільської (селищної) ради.

–         наявність  власного приміщення  – так ;

–          загальна площа_-  463,6 м2;

–         приміщення в комунальній власності ( балансі)  –  так ;

–         перелік кабінетів, інших приміщень-    4;

–         потреба в поточному (капітальному) ремонті  –  капітальний  ремонт  приміщень;

–         потреба в обладнанні (вказати в якому)  столи,  шкафи, ноутбук.

 

6.8. Склад депутатів ради

Всього:ч

12

З них членів партій:
ВО»Батьківщина»

1

Інші партії (вказати)
Позапартійні( самовисунення)

11

  

за освітою:                                                                           за віком:

Вища 3

до 30 років

1

незакінчена вища

Від 30 до 60 років

11

середня-спеціальна 9

Старше 60 років

Середня

 

незакінчена середня

 

 

За родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

 2

працівників агропромислового комплексу

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

5

працівників освіти, культури

2

працівників місцевого самоврядування

працівників місцевих держадміністрацій

Пенсіонерів

1

осіб, що не працюють

2

інших (розкрити)приватні  підприємці

6.9. Постійні комісії ради

 

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Мандатна

3

Крук  Л.Й. пенсіонер

2.

Бюджетна

3

Цибульська О.І. Завідуюча «Бібліотека- клуб»

3.

Земельна

3

Коротинський В.М. безробітний

 

 

6.10. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по-батькові

Дата народження

Освіта

Посада

та місце роботи

1.

Крук  Яніна Францівна

03.06.1957

Середня-спеціальна пенсіонер

2.

Лелюх  Лариса  Петрівна

16.04.1969

вища Директор  Антоновецької НВК

3.

Ленюк  Антон  Людвигович

13.06.1944

вища пенсіонер

6.11. Депутатами районної (обласної) ради обрано:

немає

 

  1. 6.           Органи самоорганізації населення

 

Всього органів самоорганізації_1 , в них бере участь _9_ чол.

У тому числі:

Громадське формування

з охорони громадського порядку  , в ньому бере участь _9  чол.

 

 

Дільничний інспектор _-Жищинський Сергій Григорович,                    тел.-0688442478

 

 

 

8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради

 

  8.1. Промислові підприємства

 

з/пНазва підприємства

П І П керівника

№ телефона,

e-mail

Види  промислової продукції

Станом на 01.01.2016

Кількість працю-ючих

середня заробітна

плата

1.-    2.-

 

 

8.2. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

Назва підприємства

П І П керівника,

 № телефона,

e-mail

Види  с/г

 продукції

Станом на 01.01.2016

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

СФГ»Діброва Нова»

Крук  Віктор  Феліксович

0676814168

Зернові

1

СФГ

Починок Дмитро  Анатолійович

0673811138

Зернові

5

 

8.2.1.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

 

з/пП І П одноосібника

Кількісний

склад сімей

Види  с/г продукції

Наявність с/г техніки

 1Коротинський В.М.

1

зернові

трактор

 

 

2Лелюх  О. М.

2

зернові

немає

3.Горват  Г.В.

2

зернові

трактор

4Антонюк  М.П.

1

зернові

мотоблок

5Пастух  М.В.

2

зернові

трактор

6.Ковтун  О.П.

1

зернові

мотоблок

7.Базелюк  М.С.

2

зернові

трактор

8.Пастух  В.В.

1

зернові

немає

9.Яровець П.В.

2

зернові

трактор

 

9. Установи, які є комунальною власністю

 територіальної громади

 

 (зазначити про наявність/відсутність свідоцтва на право власності (у  кожній установі окремо))

9.1. Охорона здоров’я

 

Назва медичних закладів

Станом на 01.01.2016

Кількість закладів

кількість працівників

Форма власності*

ФАПи

2

2

районна

Інші

 

 

 

9.2. Освіта

Назва закладів

Станом на 01.01. 2016

    Форма

власності *

Кіль-

 

кістьРозра-

хункова кількість місць          В них:Вчителів,

вихова-телівУчнів,

дітейШкіл:11202155 В т.ч.: ЗОШ I-III ст.      ЗОШ I-II ст.11202155районна ЗОШ I ст.

*  для комунальної форми власності зазначити її рівень: сільська, міська, районна, обласна.

 

10. Інші установи, які працюють на території _________ ради  (адреса)

з/п Назва

підприємства

(установи) Власник

П І П керівника

(№ телефону)

Напрямок діяльностКількість

 

працюючихРічний обсяг (грн)1-         – авторемонтні майстерніМішан В.В.Мішан  В.В.шиномонтаж1 2.-         -авторемонтні

–          майстерніОлійникС.Г.ОлійникС.Гшиномонтаж1

 

11. Торгівля

Назва торговельних установ

Станом на 01.01.2016

Кіль-кість

П І П підприємця чи зав. магазином

Вид торгівлі

Кількість робочих місць

Всього торговельних установ

 

з них:    – магазини райспоживспілки    – приватні

2

Вармінсь         ка Л.О., Стойко І.М.

Роздрібна  торгівля

Роздрібна  торгівля

1

1

 

12. Послуги зв’язку

Станом на

01.01.2016

Наявність АТС

1

Кількість телефонізованих населених пунктів

2

Кількість абонентів

15

Кількість радіоточок

 

13. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території

(станом на 01.01.2016)

Всього населених пунктів  __2___, з них газифіковано ___2____

Протяжність розподільчих газопроводів ___9,2___ км

Опалення закладів соціальної сфери:

–               газифіковано закладів соціальної сфери:  сільська  рада, ФАП с.Антонівці, ФАП с.Голохвасти,  відділення  зв’язку с. Антонівці.

–               потребують газифікації чи заміни системи опалення (вказати)  клуб,  бібліотека;

–               мають пічне опалення (вказати)-     ;

–               не опалюються :  клуб,  бібліотека_;

Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км)    4,5 км_;

Криниць громадського користування   ___11;

–                   з них потребують ремонту _2;

Наявність вуличного освітлення:

–         протяжність __5,0  км;

–         кількість ліхтарів   -61

Озеленення:

–         наявність парків, скверів __-___;

–         квітників _____10__;

–         кількість дерев ____152____;

–         інвентаризовано вікових дерев ____8__

Наявність стадіонів ___-__;  спортивних майданчиків ___1____

 

Вивезення твердих побутових відходів

кількість сміттєзвалищ ___2__, з них:

–         паспортизовано ______;

–         упорядковано ____2__ ;

–         кількість вивезених побутових відходів у 2015 році ____55,0 тон___

Утримання кладовищ

–         всього кладовищ __2_, з них:

–         мають огорожу_____2___;

–         її протяжність __1020___(м);

–         наявність ритуального майданчика __2____;

–         наявність туалетів ___1___

 

 

  1. 14.     Протипожежний захист населених пунктів

Наявність МПО, фінансування________;

Кількість робочих місць ______;

Забезпечення пожежними автомобілями:

– нормативна потреба ___1____

– фактична наявність________;

Забезпечення  вогнегасниками закладів соціальної сфери__6____;

Наявність під’їзду  до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі ____2____________

 

  1. 15.     Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

 

з/п

Назва періодичного видання

Кількість передплатників

у 2016 році

1

«Вперед»

37

2

«Подільські  вісті»

38

3

«Сімейна»

56

 

16.  Історичні відомості про населені пункти

(короткий текст)

 

16.1. Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в громаді, відомі люди, вихідці з територіальної громади

 

з/п

П.І.П.

Рік

народження

Де працював

(працює)

Освіта,

фах

Громадська

(партійна,

релігійна)

діяльність

 

16.2.  Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

 

  1. 16.     Колективи художньої самодіяльності

 

Жіноча  вокальна  група «Антонівчанка»

Любительський  клуб  за  інтересами «Муза»

 

  1. 17.     Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів

–           Футбольна  команда с. Антонівці  «Динамо»

 

19.  Місцеві осередки політичних партій

з/пНазви політичних партійКількість

членівП І П  керівникаПосада та місце роботи керівника, телефон

 

20.  Релігійні громади

з/пНазва церквиДата Храмовго празника

До якої конфесії належить

П І П священика

Кількість

 

прихожанАктивісти

церковної громади              1Храм різдва

Пресвятої богородиці

21 вересняУкраїнська  православна церква  Київського  патріархатуСакуляк  Володимир

Дмитрович25

 

  1. 21.     Громадські організації

 

з/п

Назва, дата створення

Кількість

членів

П І П керівника

Посада та місце роботи керівника, телефон

 

 

22.  Участь сільської  ради в проекті ЄС/ПРОООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

 

Назва мікропроекту _____________________________________

Загальна вартість _______________________________________

Стадія впровадження ____________________________________

 

23. Пріоритетні напрямки розвитку території

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

 

 

Сільський голова ___________     _Онищук  Г.В.

                                             (підпис)              (Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Об авторе