Паспорт територіальної громади Ясенівської сільської ради

П А С П О Р Т

територіальної громади

Ясенівської   сільської   ради  Ярмолинецького району

 

1. Адреса

індекс 32150 ; с(смт)   Ясенівка  ;  Ярмолинецький   район

№ тел./факс     2 – 83 – 41                e-mail:______________

 

2. Відстань від сільської ради (км)

До автомагістралі До найближчої залізничної станції До районного центру До обласного центру
            16            12            38

З яким покриттям дорога

       асфальтним     асфальтним     асфальтним

Транспортне сполучення:

Кількість рейсів (назвати)

Янівка – Хмельницький Ясенівка – Ярмолинці

4

 

4

 

2

 

 

 

3. Мережа шляхів

 

 3.1. Усього комунальних доріг  19.9  км, з них:

–         з твердим покриттям    5.07  км;

–         асфальтним покриттям   7.9   км;

–         ґрунтовим покриттям   6.93   км;

–         потребують капітального ремонту   3   км;

–         наявність тротуарів   –    км;

–         влаштовано нових тротуарів   –   км;

–         витрачено коштів у 2011 році на ремонти комунальних доріг   – 11900 грн.

 

3.2. Усього доріг загального користування  19.9   км, з них:

–         з твердим покриттям   12   км;

–         асфальтним покриттям   7.9   км

 

3.3. Кількість гідроспоруд   –   , загальна площа    –   , з них:

–         в комунальній власності   –  ;

–         передані в оренду   –  ;

4. Територія 

 

4.1. Загальна площа сільської (селищної) ради  2402,6 га, в тому числі:

–         земель державної власності  121,01 га;

–         земель комунальної власності  2,2  га;

–         земель приватної власності   2279,39  га, з них:

– присадибних земель  147,75 га;

– земельних часток (паїв)  1291,4 га;

–         всього власників земельних часток (паїв)  587

 

4.2. Структура земельного фонду:

–         сільськогосподарські землі   2139,6  га, в тому числі:

–         земель резерву  49,5  га;

–         земель запасу   63,85  га;

–         пасовищ  136,9  га;

–         ліси   122,01  га;

–         забудовані землі   98   га;

–         землі водного фонду  32,79  га: з них:

– за межами населених пунктів  16,5 га ( 2 ставки);

–  в межах населених пункту  16,2938 га  ( 4 ставки);

– в оренді   6  ставків;

–   річки, що протікають територією сільської ради (назва)  –  ;

–   об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити)  – ;

 

4.3. Розвідані родовища

 

4.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності:

 

– назва родовища корисних копалин   – ;

– площа гірничого відводу  – га;

– назва суб’єкта підприємницької діяльності  – ;

– дата початку використання родовища  – .

 

4.4.         Характеристика населених пунктів

Назва населених пунктів

Площа

(га)

Під забудовою та присадибними ділянками

Кількість

дворів

 

с. Ясенівка 2402,6                  245,75

387

Всього 2402,6

245,75

387

 

  1. 5.           Населення
Вікові категорії населення

станом на 01.01.2011

станом на 01.01.2012

с. Ясенівка

386

387

усього населення:

             714

715

– дітей дошкільного віку

             37

41

– дітей шкільного віку

70

73

– громадян пенсійного віку

292

283

с.

усього населення

дітей дошкільного віку

дітей шкільного віку

громадян пенсійного віку

Усього на території сільської (селищної) ради:

 

 

дітей дошкільного віку

37

41

дітей шкільного віку

70

73

громадян пенсійного віку

292

283

                                                                                                                

5.1.  Зайнятість населення

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2011

станом на

01.01.2012

с. Ясенівка

 250

               250
Кількість працюючих громадян

162

                 250
 Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу

2

                  5
с.    
Кількість працюючих громадян    
Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу    

 

5.2. Працевлаштування населення працездатного віку

Всього населення працездатного віку В населених пунктах с/ради

Районний центр

Обласний центр

м. Київ За кордоном
 

 

250

 

 

38

 

 

 

67

 

 

38

 

 

14

 

 

7

 

5.3. Кількісний розподіл робочої сили

С/г виробництво Промисло-вість Будівництво Транспорт Зв’язок Лісове    господарствово Рибальство Торгівля Державна   служба Освіта Охорона здоров’я Культура Приватні підприємці
15 2 4 3 15 1 2 5

5.4 Пільгові категорії населення

Населений пункт Всього Інваліди

ВВв

Учасники бойових дій Репресовані Інваліди всіх груп Багатодітні сім’ї Діти багатодітних сімей Діти-інваліди Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування Одинокі матері
Ясенівка  

 

3 2 18 7 29 3 1 6
   

 

                 
Всього:  

 

3 2 18 7 29 3 1 6

 

 

6. Основна діяльність

 Ясенівської   сільської (селищної) ради

 

6.1. Дата  створення  місцевої ради   1944 рік

 

6.2. Виборча діяльність

з/п

Назва населеного пункту

Кількість жителів

Кількість виборців
  с.Ясенівка        715 509
       
  Усього        715 509

 

6.3.  Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі  

№ з/п

Назви політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали найбільше голосів виборців % голосів

1.

 

2.

   

6.4.  Результати виборів Президента України  

№ з/п

П І П кандидата, що набрав найбільше голосів виборців %голосів

1.

 

2.

   

 

 

6.5. Сільський голова   Трач   Василь  Іванович     

– число місяць і рік народження  02,01,1948 рік;

– службовий телефон  2 – 83 –  41 ;

– освіта, що і коли закінчив  – вища, Кам.-Подільський  інститут;

– спеціальність за освітою  – агрономія;

– партійність  – безпартійний;

– ким висунутий на виборах  – Народна партія;

– сільським головою обраний (дата)  2010 рік;

– обраний    перший  раз.Сасюк Валентина Миколаївна

6.6. Секретар ради   

– число місяць і рік народження  12,11,1968 рік;

– службовий телефон  2 – 83- 41;

– освіта, що і коли закінчив  середня – спеціальна, Кам.- Под. технікум;

– спеціальність за освітою – агрономія;

– партійність – безпартійна;

– дата обрання секретарем ради  2010 рік;

– раніше  не  обирався.

 

6.7. Апарат ради

з/п

Список

працівників апарату ради

Посада

Освіта

№ телефону

Інші дані

1

В.І.Трач

Сільський голова

вища

2-83-41

2

В.М.Сасюк

Секретар

Середня-спеціальна

2-83-41

3

С.В.Галяс

Головний бухгалтер

вища

2-83-41

 

6.8. Стан приміщення сільської (селищної) ради.

–         наявність (відсутність) власного приміщення  1;

–          загальна площа  100 кв.м;

–         приміщення в комунальній власності (чи на балансі СК , СТОВ, інше) – ;

–         перелік кабінетів, інших приміщень – 8;

–         потреба в поточному (капітальному) ремонті  – поточний ремонт;

–         потреба в обладнанні (вказати в якому)  –

 

6.8. Склад депутатів ради

Всього:

16

З них членів партій:

Партія Регіонів

7

ВО «Батьківщина»

Політична партія “Сильна Україна”

Народна Партія

2

Політична партія “Фронт Змін”

ВО «Свобода»

Єдиний Центр

УНП

Інші партії (вказати)

Позапартійні

7

   за освітою:                                                                        за віком:

Вища

4

до 30 років

3

незакінчена вища

8

Від 30 до 60 років

13

середня-спеціальна

2

Старше 60 років

Середня

2

 

 

незакінчена середня

 

 

За родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

4

працівників агропромислового комплексу

2

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

працівників освіти, культури

3

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

1

Пенсіонерів

2

осіб, що не працюють

3

інших (розкрити)приватні  підприємці

6.9. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Депутатської діяльності та етики

6

Байчак

Тетяна

Володимирівна

Директор

Ясенівської

ЗОШ

2.

Агропромислового комплексу

5

Махніцький Михайло

Геннадійович

Пенсіонер

3.

Фінансово – бюджетна

5

Кулачок

Валентина

Аполлінарівна

Бухгалтер

 

 

6.10. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по-батькові

Дата народження

Освіта

Посада

та місце роботи

1.

Францішкевич

Наталія Михайлівна

29.04.1973р.

Повна вища Вчитель

2.

 Живило  Олег Едуардович

19.04.1977р.

Середня-спеціальна Безробітній

3.

Медун Василь Михайлович

18.03.1980р.

Загальна-середня шофер

4.

Лижова Ядвіга Станіславівна

25.10.1955р.

Середня-спеціальна пенсіонерка

5.

Лижовий Андрій Петрович

05.08.1981р.

Загальна-середня тракторист

6.

Бабій Сергій Олегович

14.08.1989р.

Середня-спеціальна безробітній

6.11. Депутатами районної   ради обрано:

1. Трача Віталія Васильовича

      

 

7. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації  1, в них бере участь  10 чол.

У тому числі:

Громадське формування – 1

з охорони громадського порядку  , в ньому бере участь   10 чол.

 

Дільничний інспектор  –  Дитина Анатолій Вікторович, тел. – 0671594755

 

8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради

 

  8.1. Промислові підприємства

 

з/п

Назва підприємства

П І П керівника,

 № телефона,

e-mail

Види  промисло-вої продукції

Станом на 01.01.2012

Кількість працю-ючих

середня заробітнаплата

1.

2.

 

8.2. Підприємства сільськогосподарського виробництва

Назва підприємства

П І П керівника,

 № телефона,

e-mail

Види  с/г

 продукції

Станом на 01.01.2012

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

СТОВ

СК

ФГ

Трач О.В.

Трач В.В.

Дідик С.І.

5

4

5

860

860

860

Інші

 

8.2.1.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

з/п

П І П одноосібника

Кількісний

склад сімей

Види  с/г продукції

Наявність с/г техніки

1 Сухар Т.М.

ячмінь

2 Сухар В.М.

ячмінь

3 Кроліцька Є.Г.

ячмінь

4 Зіньковський М.М.

пшениця

5 Кукуріка В.

ячмінь

6 Огороднік І.А.

пшениця

7 Огороднік Н.С.- 2 паї

ячмінь

8 Мігаль Ю.М.

ячмінь

9 Сисак Ю.Г.

ячмінь

10 Школяр О.Г.

ячмінь

11 Палашевська Я.С.

пшениця

12 Пищенюк Л.В.

пшениця

13 Пищенюк В.В.

пшениця

14 Рихлик Б.Й.- 4 паї

пшениця

15 Рудий І.М.

ячмінь

16 Рудий М.М.

ячмінь

17 Руда Є.С.

ячмінь

18 Моцна М.Т.- 3 паї

ячмінь

19 Лаба В.Г.

пшениця

20 Лаба Г.М.

пшениця

21 Бирко Є.М.

пшениця

22 Варгатий М.М.

ячмінь

23 Варгатий М.А.

ячмінь

24 Гаврилюк П.І.

гречка

25 Гаврилюк І.П.

гречка

26 Окарська І.В.

гречка

 

 

9. Установи, які є комунальною власністю

 територіальної громади

 (зазначити про наявність/відсутність свідоцтва на право власності (у  кожній установі окремо)

 

Будинок культури – відсутнє свідоцтво на право власності

ФАП                       –  відсутнє свідоцтво на право власності

Дитячий садок       –  відсутнє свідоцтво на право власності

 

9.1. Охорона здоров’я

 

 

Назва медичних закладів

Станом на 01.01.2012

Кількість закладів

кількість працівників

Форма власності*

дільничні лікарні

лікарські амбулаторії

ФАПи

1

1

комунальна

Інші

 

9.2. Освіта

 

Назва закладів

Станом на 01.01. 2012

    Форма

власності *

Кіль-

кість

Розра-

хункова кількість місць

          В них:
Вчителів,

вихова-телів

Учнів,

дітей

Шкіл:          
В т.ч.: ЗОШ I-III ст.          
 ЗОШ I-II ст. 1 200 15 73 державна
 ЗОШ I ст.          
Шкіл-садків          
Шкіл-інтернатів          
Гімназій          
Інших діючих закладів освіти          
Приміщень недіючих освітянських закладів          

*  для комунальної форми власності зазначити її рівень: сільська, міська, районна, обласна.

 

10.Інші установи, які працюють на території  Ясенівської сільської  ради  (адреса)

з/п

 Назва

підприємства

(установи)

 Власник

П І П керівника

(№ телефону)

Напрямок діяльності Кількість

працюючих

Річний обсяг (грн)
1. (До прикладу)

– млин

2. – перукарня
3. – кузня
4. –         – авторемонтні майстерні
5. –         Інші

11. Торгівля

 

Назва торговельних установ

Станом на 01.01.2012

Кіль-кість

П І П підприємця чи зав. магазином

Вид торгівлі

Кількість робочих місць

Всього торговельних установ

з них:

3

 Рихлик Б.Й.

4

– магазини райспоживспілки

– приватні

 3

Рихлик Б.Й.

4

– ринки

– торговельні майданчики

 

12. Послуги зв’язку

 

Станом на

01.01.2012

Наявність АТС

1

Кількість телефонізованих населених пунктів

1

Кількість абонентів

64

Кількість радіоточок

100

 

13. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території

(станом на 01.01.2011)

Всього населених пунктів   1 , з них газифіковано  1

Протяжність розподільчих газопроводів  3100  км

Опалення закладів соціальної сфери:

–               газифіковано закладів соціальної сфери (перелік) Ясенівська школа;

–               потребують газифікації чи заміни системи опалення (вказати) будинок культури;

–               мають пічне опалення (вказати)     – ФАП ;

–               не опалюються (вказати, які заклади) – будинок культури;

Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км) – ;

Криниць громадського користування   –  16;

–                   з них потребують ремонту – 10.

Наявність вуличного освітлення:

–         протяжність  –  км;

–         кількість ліхтарів  – .

Озеленення:

–         наявність парків, скверів  1 ;

–         квітників  – ;

–         кількість дерев  – ;

–         інвентаризовано вікових дерев  – .

Наявність стадіонів 1  ;  спортивних майданчиків  1.

 

Вивезення твердих побутових відходів

кількість сміттєзвалищ  1 , з них:

–         паспортизовано  – ;

–         упорядковано  1 ;

–         кількість вивезених побутових відходів у 2011 році  –

Утримання кладовищ

–         всього кладовищ  – 1, з них:

–         мають огорожу – 1;

–         її протяжність  – 500(м);

–         наявність ритуального майданчика  1;

–         наявність туалетів – 1.

 

  1. 14.     Протипожежний захист населених пунктів

Наявність МПО, фінансування  – ;

Кількість робочих місць  – ;

Забезпечення пожежними автомобілями:

– нормативна потреба  – 1

– фактична наявність – ;

Забезпечення  вогнегасниками закладів соціальної сфери  -4;

Наявність під’їзду  до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі  1.

 

  1. 15.     Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

 

з/п

Назва періодичного видання

Кількість передплатників

у 2012 році

Є! Сімейна газета

65

 

16.  Історичні відомості про населені пункти

(короткий текст)

Виникнення села Ясенівки (стара назва Сказинці) в архівних документах не збереглося. Село розміщене на обширній долині біля старого шляху з Хмельницького на Кам’янець-Подільський. Село без хуторів, має свою сільську раду. Через село протікає дві річки, які утворюють 6 ставків. Населення села – українці. За архівними даними в с. Ясенівка було два поміщики: Казімір Францович Марковський і Сюзанна Марковська. Указом Президента Верховної Ради УРСР від 1966 року стара назва «Сказинці» була замінена на нову – «Ясенівка», а сільська рада на Ясенівську.

 

16.1. Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в громаді, відомі люди, вихідці з територіальної громади

 

з/п

П.І.П.

Рік

народження

Де працював

(працює)

Освіта,

фах

Громадська

(партійна,

релігійна)

діяльність

 

16.2.  Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

 

17. Колективи художньої самодіяльності

 

 

18.  Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів

 

19.  Місцеві осередки політичних партій

з/п

Назви політичних партій Кількість

членів

П І П  керівника Посада та місце роботи керівника, телефон

 

   

 

   

 

20.  Релігійні громади

з/п

Назва церкви Дата Храмовго празника

До якої конфесії належить

П І П священика

Кількість

прихожан

Активісти

церковної громади

1. Римо-католицька церква Воздвиження святого христа   Станьчук Мирослав Янович  

35

 

Балюк П.І.

2. Православна церква Чесного Хреста   Чіботару Сергій Васильович  

60

 

Золотих Є.В.

 

21.  Громадські організації

з/п

Назва, дата створення Кількість

членів

П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон

1.

Ветеранська рада

6

Богданов Є.І. пенсіонер

   

 

22.  Участь сільської (селищної)  ради в проекті ЄС/ПРОООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

 

Назва мікропроекту   –

Загальна вартість   –

Стадія впровадження   –

 

23. Пріоритетні напрямки розвитку території

 

1. Ремонт доріг, освітлення вулиць.

 

 

 

 

 

 

 

___________________сільський голова ___________     __________________

                                                                                            (підпис)              (Прізвище, ім’я, по батькові)