Паспорт територіальної громади Тарасівської сільської ради

П А С П О Р Т

територіальної громади

Тарасівської  сільської   ради

Ярмолинецького  району

 

 

1. Адреса

індекс  32170; с _Тарасівка ;_Ярмолинецький_ район

№ тел./факс __________________ e-mail:______________

 

2. Відстань від сільської ради (км)

До автомагістралі До найближчої залізничної станції До районного центру До обласного центру
         5  км        30  км         24  км       60  км

З яким покриттям дорога

       

Транспортне сполучення:

Кількість рейсів (назвати)

Тарасівка-Хмельницький      

один

 

 

 

3. Мережа шляхів

 3.1. Усього комунальних доріг _11,928 км, з них:

–         з твердим покриттям _9,008 км;

–         асфальтним покриттям 2, 920 км;

–         ґрунтовим покриттям _0 км;

–         потребують капітального ремонту_5 км;

–         наявність тротуарів__0_ км;

–         влаштовано нових тротуарів 0_ км;

–         витрачено коштів у 2011 році на ремонти комунальних доріг  3077 грн

 

3.2. Усього доріг загального користування ___0__ км, з них:

–         з твердим покриттям ___0__ км;

–         асфальтним покриттям ___0___ км

 

3.3. Кількість гідроспоруд ____0____, загальна площа ____0___, з них:

–         в комунальній власності __0___;

–         передані в оренду ___0___

4. Територія 

 

4.1. Загальна площа сільської (селищної) ради   1629,1 га, в тому числі:

–         земель державної власності   558,84 га;

–         земель комунальної власності ___0____ га;

–         земель приватної власності   1070,2 га, з них:

– присадибних земель _116,32_га;

– земельних часток (паїв) _ 777,79_га;

–         всього власників земельних часток (паїв) 401

 

4.2. Структура земельного фонду:

–         сільськогосподарські землі _1048  га, в тому числі:

–         земель резерву  98  га;

–         земель запасу ___237,00___ га;

–         пасовищ __184,8__ га;

–         ліси  __118,5__ га;

–         забудовані землі _____22__   га;

–         землі водного фонду ____0___ га: з них:

– за межами населених пунктів__0___га (____ ставків);

–  в межах населених пунктів__0__га  (___1_ ставків);

– в оренді ___0____;

–   річки, що протікають територією сільської ради (назва)__Ушка_;

–   об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити)___0_______________

 

4.3. Розвідані родовища

 

4.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності:

 

– назва родовища корисних копалин ______0_______;

– площа гірничого відводу _____0_____ га;

– назва суб’єкта підприємницької діяльності_____0___;

– дата початку використання родовища _______0_____

 

4.4.         Характеристика населених пунктів

Назва населених пунктів

Площа

(га)

Під забудовою та присадибними ділянками

Кількість

дворів

 

с. Тарасівка

с. Андріївка

76,36

39,96

         5,8

3,3

    142

43

Всього  116,32          9,1     185

 

  1. 5.           Населення
Вікові категорії населення

станом на 01.01.2011

станом на 01.01.2012

с.  Тарасівка

усього населення:

             288

         285
– дітей дошкільного віку

             15

           12
– дітей шкільного віку

28

           16
– громадян пенсійного віку

122

110

с. Андріївка

усього населення

67

68

дітей дошкільного віку

1

1

дітей шкільного віку

3

3

громадян пенсійного віку                  50

48

Усього на території сільської (селищної) ради:

 

 

дітей дошкільного віку

16

13

дітей шкільного віку

21

19

громадян пенсійного віку

162

158

                                                                                                               

5.1.  Зайнятість населення

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2011

станом на

01.01.2012

с. Тарасівка    
Кількість працюючих громадян                143                147
 Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу  

8

 

11

с. Андріївка  
Кількість працюючих громадян                    6                    16
Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу  

2

2

 

5.2. Працевлаштування населення працездатного віку

 

Всього населення працездатного віку В населених пунктах с/ради

Районний центр

Обласний центр

м. Київ За кордоном

147

 

 

16

 

 

Тарасівка

 

Андріївка

 

 

1

2

       5

 

1

       1

 

1

            2

 

3

 

5.3. Кількісний розподіл робочої сили

С/г виробництво Промисло-вість Будівництво Транспорт Зв’язок Лісове    господарствово Рибальство Торгівля Державна   служба Освіта Охорона здоров’я Культура Приватні підприємці
54 _ 3 7 1 _ _ 2 3 3 1 2 8

5.4 Пільгові категорії населення

Населений пункт Всього Інваліди

ВВв

Учасники бойових дій Репресовані Інваліди всіх груп Багатодітні сім’ї Діти багатодітних сімей Діти-інваліди Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування Одинокі матері
С. Тарасівка  

31

  –  – 22  1   6   1      –   1
С.Андріївка 8

 

  –  2 6  –   –   –      –    –
Всього: 39

 

  –  2   28 1  6   1      –    1

 

 

6. Основна діяльність

 _Тарасівської  сільської (селищної) ради

 

6.1. Дата  створення  місцевої ради__21. 10. 1991 року__

 

6.2. Виборча діяльність

з/п

Назва населеного пункту

Кількість жителів

Кількість виборців
  с. Тарасівка         288    230
  с. Андріївка          67      58
  Усього         355     288

 

6.3.  Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (31.10.2010 року)

№ з/п

Назви політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали найбільше голосів виборців % голосів

1.

ПП «Партія  Регіонів»  

2.

ВБПП « Виборчий  Блок  Юлії  Тимошенко»  

6.4.  Результати виборів Президента України (2010 рік)

№ з/п

П І П кандидата, що набрав найбільше голосів виборців %голосів

1.

Янукович Віктор Федорович  

2.

Тимошенко  Юлія  Володимирівна  

 

6.5. Сільський голова  Антохова Лариса Михайлівна   

– число місяць і рік народження _02. 08. 1965_;

– службовий телефон _2 – 91 – 33_;

– освіта, що і коли закінчив _ХАФЕІ    –  2006 рік;

– спеціальність за освітою _бугалтер;

– партійність_________;

– ким висунутий на виборах _Партія  Регіонів;

– сільським головою обраний (дата)__31. 10. 2010 р.;

– обраний_____1___раз.

6.6. Секретар ради Черняк Людмила Василівна

– число місяць і рік народження __5  жовтня  1970 р.__;

– службовий телефон _2 – 91 – 33_;

– освіта, що і коли закінчив – середня – спеціальна ,Кам»янець –

Подільський будівельний  технгкум  закінчила  в  1990 році.  ;

– спеціальність за освітою __технік – технолог_;

– партійність_безпартійна__;

– дата обрання секретарем ради___25. 11.2010 р._;

– раніше обирався в  з  1992 – 2010___   роках.

 

6.7. Апарат ради

з/п

Список

працівників апарату ради

Посада

Освіта

№ телефону

Інші дані

1.

2.

3.

Антохова Лариса Михайлівна

Черняк  Людмила

Василівна

Баран  Андрій

Анатолійович

Сільський

голова

Секретар

сільської

ради

Головний

бухгалтер

Вища

Середня-

спеціальна

Середня –

спеціальна

2 – 91 – 33

2 – 91- 33

2 – 91 – 33

02.08.1965

05.10.1970

08.06.1990

 

6.8. Стан приміщення сільської (селищної) ради.

–         наявність (відсутність) власного приміщення______-_________;

–          загальна площа___65 м 2______;

–         приміщення в комунальній власності (чи на балансі СК , СТОВ, інше) Відділ освіти райдержадміністрації;

–         перелік кабінетів, інших приміщень_________1___________;

–         потреба в поточному (капітальному) ремонті______________________;

–         потреба в обладнанні (вказати в якому)____-_________

 

6.8. Склад депутатів ради

Всього:

12

З них членів партій:

Партія Регіонів

11

ВО «Батьківщина»

Політична партія “Сильна Україна”

Народна Партія

Політична партія “Фронт Змін”

ВО «Свобода»

Єдиний Центр

УНП

Інші партії (вказати)

Позапартійні

1

   за освітою:                                                                        за віком:

Вища       –

до 30 років

         1
незакінчена вища       –

Від 30 до 60 років

        11
середня-спеціальна       2

Старше 60 років

Середня     10

 

 

незакінчена середня       –

 

 

За родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

працівників агропромислового комплексу

9

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

працівників освіти, культури

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

Пенсіонерів

осіб, що не працюють

1

інших (розкрити)приватні  підприємці

1

6.9. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Комісія мандатна

з  питань

« депутатської діяльності »

3

 

Пакліна Валентина

Станіславівна

 

Завідуюча свинофермою

ТОВ Герром –

Інвест

« Ярмолинці »

С. Тарасівка.

2.

3.

Комісія  з  питань

«Агропромислового

комплексу  та

землекористування»

 

 

 

Комісія  фінансово –

бюджетна

4

4

Кузнець

Микола

Володимирович

 

 

 

 

Антохова

Олена

Миколаївна

Бригадир тракторної бригади  ТОВ

Герром – Інвест

« Ярмолинці »

С. Тарасівка

 

Приватний

підприємець

 

 

 

6.10. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по-батькові

Дата народження

Освіта

Посада

та місце роботи

1.

Подгурна Світлана

Сергіївна

 

06. 08. 1952

   

вища

 Директор Тарасівської

ЗОШ  1 – 11 – ст.

2.

Ковтун  Марія

Антонівна

 

05. 08.1953

 середня –

спеціальна

Завідуюча

бібліотекою –

філіалом

с. Тарасівка

3.

Медвецька  Майя

Володимирівна

29. 09. 1976

  середня –

спеціальна

Завідуюча  ФАПом

с. Тарасівка

4.

Добровольська

Валентина

Леонідівна

24.10.1959

  середня –

спеціальна

Соціальний

працівник

5.

Кузнець

Тетяна Володимирівна

19. 09. 1977

  вища Головний

бухгалтер

ТОВ « Герром –

Інвест »

Ярмолинці

с. Тарасівка

 

6.11. Депутатами районної (обласної) ради обрано:

1.Мазур Валентин Васильович

2.Посвістак  Анатолій   Станіславович

 

7. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації___-_, в них бере участь ___-_ чол.

У тому числі:

Громадське формування

з охорони громадського порядку  , в ньому бере участь _-_чол.

 

Дільничний інспектор  Навроцький А.М.  2-12-43

 

 

8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради

 

  8.1. Промислові підприємства

 

з/п

Назва підприємства

П І П керівника,

 № телефона,

e-mail

Види  промисло-вої продукції

Станом на 01.01.2012

Кількість працю-ючих

середня заробітнаплата

1,        

2.          

 

8.2. Підприємства сільськогосподарського виробництва

Назва підприємства

П І П керівника,

 № телефона,

e-mail

Види  с/г

 продукції

Станом на 01.01.2012

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

СТОВ Гером-Інвест «Ярмолинці»

Посвистак Анатолій

Станіславович

0673811142

Виробництво

зернових

55

  1800 грн.
СК

ФГ  

Інші

 

8.2.1.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

з/п

П І П одноосібника

Кількісний

склад сімей

Види  с/г продукції

Наявність с/г техніки

   

   

 

 

 

 

 

9. Установи, які є комунальною власністю

 територіальної громади

 (зазначити про наявність/відсутність свідоцтва на право власності (у  кожній установі окремо))  Сільський клуб, бібліотека.

 

9.1. Охорона здоров’я

 

 

Назва медичних закладів

Станом на 01.01.2012

Кількість закладів

кількість працівників

Форма власності*

дільничні лікарні

лікарські амбулаторії

ФАПи

1

1

комунальна

Інші

 

9.2. Освіта

 

Назва закладів

Станом на 01.01. 2012

    Форма

власності *

Кіль-

кість

Розра-

хункова кількість місць

          В них:
Вчителів,

вихова-телів

Учнів,

дітей

Шкіл:          
В т.ч.: ЗОШ I-III ст.          
 ЗОШ I-II ст.   1    120     9   18 районна
 ЗОШ I ст.          
Шкіл-садків          
Шкіл-інтернатів          
Гімназій          
Інших діючих закладів освіти          
Приміщень недіючих освітянських закладів          

*  для комунальної форми власності зазначити її рівень: сільська, міська, районна, обласна.

 

10. Інші установи, які працюють на території Тарасівської ради  (адреса)

з/п

 Назва

підприємства

(установи)

 Власник

П І П керівника

(№ телефону)

Напрямок діяльності Кількість

працюючих

Річний обсяг (грн)
1. (До прикладу)

– млин

       
2. – перукарня

       
3. – кузня

       
4. –         – авторемонтні майстерні

       
5. –         Інші          

11. Торгівля

 

Назва торговельних установ

Станом на 01.01.2012

Кіль-кість

П І П підприємця чи зав. магазином

Вид торгівлі

Кількість робочих місць

Всього торговельних установ

з них:

2

Чубатюк

Олександр

Михайлович

Дербеєва

Лідія

Федорівна

продуктові

2

– магазини райспоживспілки

– приватні

2

Чубатюк Олександр

Михайлович

Дербеєва Лідія

Федорівна

продуктові

2

– ринки

– торговельні майданчики

 

12. Послуги зв’язку

 

Станом на

01.01.2012

Наявність АТС

Кількість телефонізованих населених пунктів

2

Кількість абонентів

16

Кількість радіоточок

 

13. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території

(станом на 01.01.2012)

Всього населених пунктів  __2___, з них газифіковано __2____

Протяжність розподільчих газопроводів __11____ км

Опалення закладів соціальної сфери:

–               газифіковано закладів соціальної сфери (перелік)___-__;

–               потребують газифікації чи заміни системи опалення (вказати)__сільська  рада, клуб.____;

–               мають пічне опалення (вказати)____-____;

–               не опалюються (вказати, які заклади)___клуб______;

Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км)__11км._____;

Криниць громадського користування   ___7__;

–                   з них потребують ремонту ___2___

Наявність вуличного освітлення:

–         протяжність ___-__ км;

–         кількість ліхтарів __-____

Озеленення:

–         наявність парків, скверів __1___;

–         квітників ___-____;

–         кількість дерев __45______;

–         інвентаризовано вікових дерев ___-___

Наявність стадіонів __1___;  спортивних майданчиків __-_____

 

Вивезення твердих побутових відходів

кількість сміттєзвалищ ___1__, з них:

–         паспортизовано ___-___;

–         упорядковано ___1___ ;

–         кількість вивезених побутових відходів у 2011 році __-____

Утримання кладовищ

–         всього кладовищ ___2___, з них:

–         мають огорожу____2____;

–         її протяжність __2000___(м);

–         наявність ритуального майданчика ______;

–         наявність туалетів ______

 

 

  1. 14.     Протипожежний захист населених пунктів

Наявність МПО, фінансування____-____;

Кількість робочих місць ______;

Забезпечення пожежними автомобілями:

– нормативна потреба _______

– фактична наявність________;

Забезпечення  вогнегасниками закладів соціальної сфери_забезпечено_____;

Наявність під’їзду  до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі     1

 

  1. 15.     Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

 

з/п

Назва періодичного видання

Кількість передплатників

у 2012 році

1.

2.

Вперед

Подільські  вісті

44

45

 

 

 

16.  Історичні відомості про населені пункти

(короткий текст)

Село  Тарасівка – центр  Тарасівської  сільської  ради. Розташоване

на  горбистій  місцевості  на  обох  берегах  Ушки, притоки  річки Ушиці.

Помітний  слід  в  соціально – економічному  житті  територіальної  громади залишили  ветерани  колгоспної  праці. Тут  в  кожному  селі  були

організовані  рільничі  бригади. Бригадиром  рільничої  бригади  в  селі

Тарасівка  був  Кушнір  В. В.

Понад  200  земляків  воювали  на  фронтах  Другої  світової  війни.

Жителю  села  Андріївка  Баравнову  В. П.,  який  брав  участь  в  боях  при

форсуванні  Дніпра, було  присвоєно  звання  Героя  Радянського  Союзу.

 

16.1. Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в громаді, відомі люди, вихідці з територіальної громади

 

з/п

П.І.П.

Рік

народження

Де працював

(працює)

Освіта,

фах

Громадська

(партійна,

релігійна)

діяльність

1.

Макогончук

Володимир

Анатолійович

1960р.

Начальник управління

УМВС у

Волинській обл.

вища

2.

Макогончук

Володимир

Ілліч

1956 рік

Лікар Хмельницької обласної лікарні

вища

3.

Писаревський В.К.

1955 рік

Науковий

співробітник у

місті Львові

вища

 

16.2.  Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

 

 

17. Колективи художньої самодіяльності

 

18.  Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів

 

19.  Місцеві осередки політичних партій

з/п

Назви політичних партій Кількість

членів

П І П  керівника Посада та місце роботи керівника, телефон

   

 

   

 

20.  Релігійні громади

з/п

Назва церкви Дата Храмовго празника

До якої конфесії належить

П І П священика

Кількість

прихожан

Активісти

церковної громади

1. Андрія  Первозваного  

2  серпня

Московського

Патріархату

Стрихарчук

Віктор

Миколайович

     30 Яковлева Марія

Миць Галина

Задорожна

Марія

Третяк

Надія

Макогончук

Олена

Сергіївна

Макогончук Антоніна

Афанасівна

             

 

21.  Громадські організації

з/п

Назва, дата створення Кількість

членів

П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон

1.

Рада  ветеранів

4

Миць Володимир

Сергійович

пенсіонер

   

 

22.  Участь сільської (селищної)  ради в проекті ЄС/ПРОООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

 

Назва мікропроекту _____________-________________________

Загальна вартість ________________-_______________________

Стадія впровадження _____________-_______________________

 

23. Пріоритетні напрямки розвитку території

1. Капітальний ремонт доріг

2. Проведення вуличного освітлення.

 

 

Тарасівський_сільський голова        ___________     __Л.  Антохова_

                                                                                            (підпис)              (Прізвище, ім’я, по батькові)