Паспорт територіальної громади Баранівської сільської ради Ярмолинецького району

П А С П О Р Т
територіальної громади
Баранівської сільської ради Ярмолинецького району

1. Адреса
індекс 32143; с.Баранівка;Ярмолинецький район
№ тел./факс 2-77-45 e-mail:

2. Відстань від сільської ради (км)
До автомагістралі До найближчої залізничної станції До районного центру До обласного центру
20 30 25 50
З яким покриттям дорога
насипна
Транспортне сполучення:
Кількість рейсів (назвати)
Автобус Ярмолинці
Круті Броди
Хмельницький Круті Броди
Хмельницький
Круті Броди

3. Мережа шляхів
3.1. Усього комунальних доріг 11.58 км, з них:
– з твердим покриттям 2.23 км;
– асфальтним покриттям ___-___ км;
– ґрунтовим покриттям _9.35 км;
– потребують капітального ремонту___-км;
– наявність тротуарів___- км;
– влаштовано нових тротуарів __- км;
– витрачено коштів у 2011 році на ремонти комунальних доріг_4482грн.

3.2. Усього доріг загального користування ___20 км, з них:
– з твердим покриттям __12.4 км;
– асфальтним покриттям ___- км

3.3. Кількість гідроспоруд 11, загальна площа __, з них:
– в комунальній власності ___-__;
– передані в оренду ______

4. Територія

4.1. Загальна площа сільської ради 1766.9 га, в тому числі:
– земель державної власності 592.3866 га;
– земель комунальної власності __- га;
– земель приватної власності 1174.5134 га, з них:
– присадибних земель 219.49 га;
– земельних часток (паїв) 987.11 га;
– всього власників земельних часток (паїв) 427

4.2. Структура земельного фонду:
– сільськогосподарські землі 1398.7 га, в тому числі:
– земель резерву 20.3 га;
– земель запасу 12.2 га;
– пасовищ 261.0 га;
– ліси 204.6 га;
– забудовані землі 46.5 га;
– землі водного фонду 32.8 га: з них:
– за межами населених пунктів 23.6704га (ставків);
– в межах населених пунктів 6.9га ( ставків);
– в оренді 23.6704;
– річки, що протікають територією сільської ради (назва) Ушиця ;
– об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити)

4.3. Розвідані родовища
Поклади глауконіту

4.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності:

– назва родовища корисних копалин- Адамівське 11 родовище глауконіт-кварцових пісків;
– площа гірничого відводу 14.7га;
– назва суб’єкта підприємницької діяльності – Науково-виробниче комерційне підприємство ТОВ “ЕКОРЕСУРС”;
– дата початку використання родовища – з 2006 року.

4.4. Характеристика населених пунктів
Назва населених пунктів Площа
(га) Під забудовою та присадибними ділянками Кількість
дворів

с.Баранівка
с.Круті Броди 134.7
131.9 41.58
24.23 233
167

Всього 267.00 66.00 400

5. Населення
Вікові категорії населення станом на 01.01.2011 станом на 01.01.2012
с.Баранівка
усього населення: 211 202
– дітей дошкільного віку 2 3
– дітей шкільного віку 14 14
– громадян пенсійного віку 145 147
с.Круті Броди
усього населення 109 99
дітей дошкільного віку 1 2
дітей шкільного віку 5 5
громадян пенсійного віку 83 82
Усього на території сільської ради:
дітей дошкільного віку 3 5
дітей шкільного віку 15 19
громадян пенсійного віку 228 229

5.1. Зайнятість населення
Категорії громадян працездатного віку станом на
01.01.2011 станом на
01.01.2012
с.Баранівка
Кількість працюючих громадян 68 68
Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу 2 –
с.Круті Броди
Кількість працюючих громадян 32 32
Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу 2 –

5.2. Працевлаштування населення працездатного віку
Всього населення працездатного віку В населених пунктах с/ради Районний центр Обласний центр м. Київ За кордоном
98 25

7 32

2 3

5.3. Кількісний розподіл робочої сили
С/г виробництво Промисло-вість Будівництво Транспорт Зв’язок Лісове господарствово Рибальство Торгівля Державна служба Освіта Охорона здоров’я Культура Приватні підприємці
15 17 13 6 2 3 – 2 3 4 2 2 6
5.4 Пільгові категорії населення
Населений пункт Всього Інваліди
ВВв Учасники бойових дій Репресовані Інваліди всіх груп Багатодітні сім’ї Діти багатодітних сімей Діти-інваліди Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування Одинокі матері
С.Баранівка 23
3 1 – 14 1 3 1 – –
С.Круті Броди
6 – – – 5 – – – – 1
Всього:
29 3 1 – 19 1 3 1 – 1

6. Основна діяльність
БаранІвської сільської ради

6.1. Дата створення місцевої ради у 1921 році.

6.2. Виборча діяльність

з/п Назва населеного пункту Кількість жителів Кількість виборців
с.Баранівка 202 179
с.Круті Броди 99 94
Усього 301 273

6.3. Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (31.10.2010 року)
№ з/п Назви політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали найбільше голосів виборців % голосів
1. Партія Регіонів 77
2.

6.4. Результати виборів Президента України (2010 рік)
№ з/п П І П кандидата, що набрав найбільше голосів виборців %голосів
1. Тимошенко Юлія Володимирівна 69
2.

6.5. Сільський голова -Дорош Ірина Ярославівна
– число місяць і рік народження 06.02.1955р;
– службовий телефон 2-77-45;
– освіта, що і коли закінчив Вища.1980 рік.Українська сільськогосподарська академія м.Київ.;
– спеціальність за освітою -вчений агроном;
– партійність член партії Народна Партія;
– ким висунутий на виборах -самовисуненням;
– сільським головою обраний (дата) 31 жовтня 2010 року;
– обраний п’ятий раз.
6.6. Секретар ради – Мельник Людмила Миколаївна
– число місяць і рік народження – 03.01.1960 року;
– службовий телефон 2-77-45;
– освіта, що і коли закінчив -незакінчена вища -Кам”янець-Подільська аграрна академія;
– спеціальність за освітою -зоотехнік;
– партійність -член партії Народна Партія;
– дата обрання секретарем ради ;
– раніше обирався в -з 08 серпня 1979 року -25 листопада 2010 роках.

6.7. Апарат ради

з/п Список
працівників апарату ради Посада
Освіта № телефону Інші дані
1 Цибулько Катерина Михайлівна Головний бухгалтер Середня-спеціальна 2-77-45

6.8. Стан приміщення сільської ради.
– наявність (відсутність) власного приміщення – власне;
– загальна площа 25м.кв;
– приміщення в комунальній власності територіальної громади;
– перелік кабінетів, інших приміщень 2;
– потреба в поточному (капітальному) ремонті- в поточному;
– потреба в обладнанні (вказати в якому)-офісних меблів

6.8. Склад депутатів ради
Всього: 12
З них членів партій: 6
Партія Регіонів –
ВО “Батьківщина” –
Політична партія “Сильна Україна” 1
Народна Партія 5
Політична партія “Фронт Змін” –
ВО “Свобода” –
Єдиний Центр –
УНП –
Інші партії (вказати) –
Позапартійні
за освітою: за віком:
Вища – до 30 років –
незакінчена вища 1 Від 30 до 60 років 11
середня-спеціальна 4 Старше 60 років 1
Середня 7 –
незакінчена середня – –

За родом діяльності:
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку –
працівників агропромислового комплексу 3
працівників житлово-комунального господарства –
працівників охорони здоров’я 3
працівників освіти, культури –
працівників місцевого самоврядування 1
працівників місцевих держадміністрацій –
Пенсіонерів 1
осіб, що не працюють 5
інших (розкрити)приватні підприємці –

6.9. Постійні комісії ради
№ з/п Назва комісії Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії Посада та місце роботи голови комісії
1. Мандатна комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку 3 Биць Марія Петрівна ТОВ “Адамівка-Агро” с.Адамівка
Бригадир садоогородньої бригади
2.

3. Фінансово-бюджетна з питань молодіжної та соціальної політики
З питань аграрного комплексу та землекористування 4

4
Чорна Ольга Петрівна

Лучко Володимир Борисович

Завідувач Крутибродським ФАПом

Керівник СФГ
“Жайвір”

6.10. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
№ з/п Прізвище, ім’я,
по-батькові Дата народження Освіта Посада
та місце роботи
1. Залецький Петро Францович 28.06.1955 середня Пенсіонер
2.

3.

4.

5. Назарова Ольга Степанівна

Левчишена Марія Петрівна

Тарнавська Галина Михайлівна

Залецька Євгена Михайлівна 15.05.1955

06.02.1970

03.09.1961

23.07.1961 Середня

Середня

Середня-спеціальна

Середня-спеціальна Завідувач Крутибродського сільського клубу

Соціальний працівник с.Баранівка

Завідувач відділенням поштового зв”язку с.Баранівка

Директор СБК
с.Баранівка

6.11. Депутатами районної ради обрано:
1.Чорний Іван Прокопович

7. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 1, в них бере участь 6 чол.
У тому числі:
Громадське формування
з охорони громадського порядку , в ньому бере участь 6 чол.

Дільничний інспектор – Черевченко Артур Іванович, тел.0672804465
8. ПІДПРИЄМСТВА,
що розташовані на території ради

8.1. Промислові підприємства


з/п Назва підприємства П І П керівника,
№ телефона,
e-mail
Види промисло-вої продукції Станом на 01.01.2012
Кількість працю-ючих середня заробітнаплата
1. –
2.

8.2. Підприємства сільськогосподарського виробництва
Назва підприємства П І П керівника,
№ телефона,
e-mail
Види с/г
продукції Станом на 01.01.2012
Кількість працюючих середня заробітна
плата
СТОВ
СК
ФГ “Жайвір”-Лучко Володимир Борисович
“Олександр”-Дудар Олександр Максимович
“Веселка”-Підфігурна Людмила Миколаївна
“Сила” -Гаврилюк Сергій Іванович Вирощування зернових.
Тваринництво.

Розведення риби –


Інші п\п”Рутка”-Корольчук Наталія Василівна
ТОВ”Грінлайн-Агрогруп”-Стефан Столт
ТОВ “Адамівка Агро” Савицький Володимир Федорович Вирощування зернових –

8.2.1.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

з/п П І П одноосібника Кількісний
склад сімей
Види с/г продукції Наявність с/г техніки

1. Цибулько Микола Мартинович 3 зернові трактор
2. Пасатюк Олена Сидорівна 1 зернові –
3. Лісецький Володимир Віталійович 3 зернові –
4. Бех Петро Анатолійович 1 зернові –
5. Бех Фросина Іванівна 1 зернові –
6

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Стойко Дмитро Володимирович
Кикилик Аліса Дмитрівна

Кикилик Степан Франкович
Кикилик Броніслава Йосипівна
Матейко Марія Яківна
Чорний Іван Прокопович
Лучко Володимир Борисович
Дорош Ірина Ярославівна
Драгун Іван Павлович
Лучко Євгена Павлівна
Казьмірчук Андрій Русланович
Зібров Олександр Володимирович
Кікілик Степан Михайлович
Кухар Володимир Іванович
Дудар Олександр Максимович
Під фігурна Людмила Іванівна
Під фігурний Руслан Іванович
Драгун Людмила Миколаївна
Підфігурна Тетяна Генріхівна
Дражниця Ольга Петрівна
Лучко Євгена Павлівна 1

2

2
2

2
3
3

3
3
1
1
1

1
1

1

3
4

4

4

4

1 Зернові

Зернові

Зернові

Зернові
Зернові
Зернові
Зернові
Зернові
Зернові
Зернові
Зернові
Зернові

Зернові

Зернові

Зернові
Зернові

Зернові

Зернові

Зернові

Зернові Зернозбиральний комбайн

Трактор

Трактор

Трактор
Трактор
Трактор

Трактор

Трактор


Два трактори
Вантажний автомобіль
Зернозбиральний комбайн

Трактор

9. Установи, які є комунальною власністю
територіальної громади
(зазначити про наявність/відсутність свідоцтва на право власності (у кожній установі окремо))
Баранівський сільський будинок культури – свідоцтво на право власності САС №959713 від 14.04.2010року
Крутибродський сільський клуб свідоцтво на право власності відсутнє
Баранівська бібліотека-філіал Ярмолинецької ЦБС-свідоцтво на право власності вілсутнє.
9.1. Охорона здоров’я

Назва медичних закладів Станом на 01.01.2012
Кількість закладів кількість працівників Форма власності*
дільничні лікарні
лікарські амбулаторії
ФАПи 2 Комунальна
Свідоцтво про право власності від 29.04.2009р.
САС №494130
Баранівський ФАП
Інші

9.2. Освіта

Назва закладів Станом на 01.01. 2012 Форма
власності *
Кіль-
кість Розра-
хункова кількість місць В них:
Вчителів,
вихова-телів Учнів,
дітей
Шкіл: –
В т.ч.: ЗОШ I-III ст. –
ЗОШ I-II ст. –
ЗОШ I ст. –
Шкіл-садків –
Шкіл-інтернатів –
Гімназій –
Інших діючих закладів освіти –
Приміщень недіючих освітянських закладів 1
* для комунальної форми васності зазначити її рівень: сільська, міська, районна, обласна.

10. Інші установи, які працюють на території _________ ради (адреса)

з/п Назва
підприємства
(установи) Власник П І П керівника
(№ телефону) Напрямок діяльності Кількість
працюючих Річний обсяг (грн)
1. (До прикладу)
– млин
2. – перукарня
3. – кузня
4. – – авторемонтні майстерні
5. – Інші Світлиця Чорний Іван Прокопович Помол зерна, очистка зерна 1
11. Торгівля

Назва торговельних установ Станом на 01.01.2012
Кіль-кість П І П підприємця чи зав. магазином Вид торгівлі Кількість робочих місць
Всього торговельних установ
з них: 2 Красно шлик Оксана Григорівна змішана 2
– магазини райспоживспілки –
– приватні 2 2
– ринки –
– торговельні майданчики –

12. Послуги зв’язку
Станом на
01.01.2012
Наявність АТС 1
Кількість телефонізованих населених пунктів 1
Кількість абонентів 32
Кількість радіоточок 216

13. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території
(станом на 01.01.2012)

Всього населених пунктів 2, з них газифіковано 1
Протяжність розподільчих газопроводів 6.8 км
Опалення закладів соціальної сфери:
– газифіковано закладів соціальної сфери (перелік)____-__;
– потребують газифікації чи заміни системи опалення (вказати) -1;
– мають пічне опалення (вказати) – 6;
– не опалюються (вказати, які заклади)_________;
Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км)__-_____;
Криниць громадського користування 18;
– з них потребують ремонту – 4
Наявність вуличного освітлення:
– протяжність __-___ км;
– кількість ліхтарів ______
Озеленення:
– наявність парків, скверів – 1;
– квітників __-_____;
– кількість дерев ____-____;
– інвентаризовано вікових дерев ______
Наявність стадіонів – 1; спортивних майданчиків – 1

Вивезення твердих побутових відходів
кількість сміттєзвалищ 1, з них:
– паспортизовано – ;
– упорядковано 1;
– кількість вивезених побутових відходів у 2011 році – 13т
Утримання кладовищ
– всього кладовищ – 3, з них:
– мають огорожу – 3;
– її протяжність 400 (м);
– наявність ритуального майданчика – ;
– наявність туалетів ______

14. Протипожежний захист населених пунктів
Наявність МПО, фінансування -;
Кількість робочих місць -;
Забезпечення пожежними автомобілями:
– нормативна потреба __-___
– фактична наявність____-____;
Забезпечення вогнегасниками закладів соціальної сфери – 6;
Наявність під’їзду до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі по вул..Л.Українки до ставка в с.Баранівка та до річки Ушиця в с.Круті Броди.

15. Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді


з/п Назва періодичного видання Кількість передплатників
у 2012 році
1. Подільські вісті 52
2. “Вперед” 46

16. Історичні відомості про населені пункти
(короткий текст)
Перші згадки про село Баранівку містяться в історичних документах кінця ХУ століття, хоча на його околицях виявлені залишки поселень трипільської культури та скіфських часів.
1921 року у Баранівці було організовано сільську раду, яку очолив Шахрай Трохим.
У 1923 році створено сільськогосподарську артіль, засновниками якої були Жук К.,Шахрай З.
У 1928 році відкрито школу для дорослого населення, 1934 року-семирічку, а 1939- восьмирічну школу.
З липня 1941 року по березень 1944р село було окуповане німецькими військами. 35 осіб вивезено на каторжні роботи до Німеччини. На фронт з с.Баранівка відбуло 400 чоловік. Загинуло 82 чоловіки с.Баранівка та 65

чол..с.Круті Броди.
У 1957 році до колгоспу с.Баранівка приєднано сусіднє село Круті Броди де колгоспниками обох сіл велося спільне господарство.
З 2001 року на території сільської ради впроваджено нові форми агро формувань.

16.1. Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в громаді, відомі люди, вихідці з територіальної громади


з/п П.І.П. Рік
народження Де працював
(працює) Освіта,
фах Громадська
(партійна,
релігійна)
діяльність
2 Мельник Катерина Степанівна 1942 Доярка колгоспу “Вперед” с.Баранівка нагороджена двома орденами Трудового Червоного прапора, та Трудової Слави 111ст. Середня
3. Третяк Ольга Василівна 1930 Ланкова овочевої бригади колгоспу “Вперед” с.Баранівка нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора. Середня
4. Хоптинська Катерина Іванівна 1938 Ланкова рільничої бригади колгоспу “Вперед” с.Баранівка нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора Середня
5. Мировіцька Людмила Іванівна 1938 Доярка колгоспу “Вперед” с.Баранівка нагороджена орденом Трудової Слави Середня
6. Пасатюк Олена Сидорівна 1937 Бригадир рільничої бригади колгоспу “Вперед” нагороджена орденом “Знак Пошани” Вища
7. Чорна Зінаїда Петрівна 1930 Ланкова рільничої бригади колгоспу “Вперед” с.Баранівка Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора Середня
16.2. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

В с.Баранівка: пам”ятник загиблим воїнам-односельчанам у ВВВ 1041-1945рр.
Пам”ятник жертвам голодомору та політичних репресій 1932-1933рр.
Історична пам”ятка ЮНЕСКО – пункт Дуги Струве 1835-1840 роки \Геодезичний знак\.
С.Круті Броди: пам”ятник загиблим воїнам-односельчанам у ВВВ 1941-1945рр.
Пам”ятний знак жертвам голодомору та політичних репресій 1932-1933рр.

17. Колективи художньої самодіяльності

18. Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів

19. Місцеві осередки політичних партій

з/п Назви політичних партій Кількість
членів П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон
1 Народна Партія 20 Лучко В.Б. Керівник СФГ “Жайвір”

20. Релігійні громади

з/п Назва церкви Дата Храмовго празника До якої конфесії належить П І П священика Кількість
прихожан Активісти
церковної громади
1. Успіня Присвятої Богородиці с.Баранівка 28 серпня Українська православна церква Київського патріархату Леськів Олег Степанович 43 Мельник Тетяна Олексіївна
Шушман Олександра Василівна
Бойко Катерина Степанівна
Довга Ганна Володимирівна
Пасатюк Марія Михайлівна Кундиловський Володимир Йосипович
2. С.Круті Броди 2 серпня
8 листопада Московського патріархату Зварич Григорій Васильович 32 Стойко Надія Петрівна
Кравець Лідія Степанівна
Загроцька Ганна Петрівна

21. Громадські організації

з/п Назва, дата створення Кількість
членів П І П керівника Посада та місце роботи керівника, телефон

22. Участь сільської (селищної) ради в проекті ЄС/ПРОООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, інших проектах

Назва мікропроекту _____________________________________
Загальна вартість _______________________________________
Стадія впровадження ____________________________________

23. Пріоритетні напрямки розвитку території
1. Розвиток сільськогосподарського виробництва, тваринництва
2. Видобування корисних копалин.

БаранІвський сільський голова ___________ І.Я.Дорош.
(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)