ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Ярмолинецького  технологічного ліцею Ярмолинецької районної ради  Хмельницької області.

 

Рішенням Ярмолинецької  районної ради від 17 липня 2020 року №  оголошується конкурс на заміщення  вакантної посади директора Ярмолинецького  технологічного ліцею Ярмолинецької районної ради  Хмельницької області.

Місце знаходження закладу: Хмельницька область, Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці вулиця Пушкіна, 4.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у Ярмолинецьку районну раду  (смт Ярмолинці  площа 600-річчя Ярмолинець 1) наступні документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію   паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної (наукової-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання ( крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідку про відсутність судимості;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

– оприлюднює на офіційному сайті Ярмолинецької районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року   № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік тестових завдань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання визначаються конкурсною комісією на першому засіданні конкурсної комісії, після чого оприлюднюються на веб-сайті Ярмолинецької районної ради та відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації (в разі наявності).

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу  та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті засновника.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Про час і місце проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

За інформацією про конкурс та приймання документів для участі в конкурсі звертатися  в Ярмолинецьку районну раду до начальника відділу з питань соціально економічного культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ приватизації та спільної власності територіальних громад району Живило Алли Василівни.

 

Довідки за телефоном: 2-34-40