ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

32100 смт.Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець 1, тел 2-15-06

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 20 червня 2011 року № 44-о

Про забезпечення доступу

до публічної інформації

З метою забезпечення доступ до публічної інформації, керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації”, статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 1. Визначити уповноваженою особою за організацією доступу до публічної інформації начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради.

1.1. Уповноважена особа за організацією доступу до публічної інформації зобов’язана:

1.1.1. забезпечувати виконання Ярмолинецькою районною радою та її органами обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

1.1.2. організовувати збір, систематизацію, накопичення та збереження в електронній формі документів або їх копій, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Ярмолинецької районної ради та її органів, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

1.1.3. організовувати реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, до Ярмолинецької районної ради;

1.1.4. надавати консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

1.1.5. забезпечувати своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

1.1.6. здійснювати аналіз та систематизацію запитів на інформацію;

1.1.7. забезпечувати контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

1.1.8. забезпечувати надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію тощо;

1.1.9. забезпечувати направлення запиту на інформацію належному розпоряднику (в разі потреби);

1.1.10. координувати діяльність та надавати методичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними за організацією доступу до публічної інформації в апаратах селищної та сільських рад;

1.1.11. організовувати оприлюднення публічної інформації про діяльність Ярмолинецької ради та її органів відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

1.1.12. виконувати інші функції відповідно до чинного законодавства.

1.2. З метою реалізації вказаних вище функцій уповноважена особа за організацією доступу запитувачів до публічної інформації має право:

1.2.1. одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб, підрозділів виконавчого апарату районної ради, від органів районної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

1.2.2. готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

1.2.3. скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

2. Визначити, що публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на дошці оголошень районної ради (смт Ярмолинці, пл. 600 річчя Ярмолинець 1, третій поверх).

3. Відповідальність за оприлюднення інформації покласти на начальника загального відділу районної ради.

3. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки – кабінет загального відділу виконавчого апарату районної ради

4. Затвердити форму запиту на інформацію (додаток 1).

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова ради                                                  В.Мазур

ДОДАТОК1

До розпорядження голови районної

ради від 20 червня 2011 року № 44-о

Форма запиту на інформацію

 Голові Ярмолинецької районної ради

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________ _________________

(дата) (підпис)

 * Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 Заступник голови ради                                       М.Чмуневич