УКРАЇНА

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 травня 2017 року  № 66-13/2017

м. Хмельницький

Про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області

Розглянувши подання Хмельницької обласної організації Національної спілки журналістів України, базуючись на концептуальних засадах методології, розробленої в рамках діяльності Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», та керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Започаткувати з 2017 року проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області (далі – Конкурс).
 2. Затвердити Положення про Конкурс у редакції, що додається.
 3. Доручити Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації щорічно передбачати кошти на відзначення переможців Конкурсу та виготовлення відповідних дипломів.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника керівника виконавчого апарату обласної ради Т. Зеленко та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму.

 

Голова ради                                                                              М. Загородний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 24 травня 2017 року

№ 66-13/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади

та кращих практик територіальних громад Хмельницької області

 1. Загальні положення

Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області (далі — Конкурс).

Оголошення про Конкурс і умови його проведення оприлюднюються      на офіційному сайті Хмельницької обласної ради, в газеті «Подільські вісті»     та через інші засоби масової інформації.

 1. Місія Конкурсу

Сприяти демократичним змінам в Україні через підвищення обізнаності і прихильності населення до реформи місцевого самоврядування                              та децентралізації влади.

 1. Мета та завдання Конкурсу

Мета Конкурсу – підвищити обізнаність населення Хмельницької області про переваги та здобутки  реформи місцевого самоврядування                                    та децентралізації влади, а також кращі практики, ініціативи й позитивні зрушення в розвитку громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у національних, регіональних та місцевих засобах масової інформації (ЗМІ).

Завдання Конкурсу – збільшити кількість та якість інформаційних матеріалів у ЗМІ щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування та підсилити інтерес представників національних, регіональних та місцевих ЗМІ до висвітлення інформації про кращі практики та результати вдосконалення системи місцевого самоврядування в громадах області.

Поширити позитивний досвід впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також кращих практик громад           та органів місцевого самоврядування Хмельницької області, спрямованих          на збільшення ефективності місцевої влади, розбудову спроможності громад та збільшення добробуту населення.

Привернути уваги населення області й зацікавлених сторін до широкого спектру позитивних аспектів та прикладів розвитку громад області.

 1. Тематика Конкурсу

  На Конкурс приймаються роботи з тематики реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, які висвітлюють різні аспекти процесу реформування. В рамках Конкурсу перевага надаватиметься матеріалам, які відповідають такій тематиці:

 • конституційна реформа в Україні в частині децентралізації влади;
 • мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформ, спрямованих на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування;
 • добровільне об’єднання територіальних громад (реалізація Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»);
 • співпраця територіальних громад (реалізація Закону України «Про співробітництво територіальних громад»);
 • фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку (здобутки громад від реалізації положень оновлених Бюджетного та Податкового кодексів, нової регіональної політики включно         з функціонуванням Державного фонду регіонального розвитку);
 • кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

 

 1. Учасники та номінації Конкурсу

Учасниками Конкурсу є автори матеріалів, розміщених вперше                       у визначений у оголошенні про Конкурс період у національних, регіональних та місцевих друкованих та електронних ЗМІ усіх типів (теле- та радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа) та форм власності (державної, приватної, комунальної), які отримали підтвердження щодо реєстрації своїх аплікаційних конкурсних заявок.

Конкурс проводиться та його переможці визначаються в чотирьох номінаціях – «Краща онлайн-публікація», «Краща публікація у друкованих ЗМІ», «Кращий радіоматеріал», «Краща телепрограма, сюжет». Конкурсні матеріали оцінюються в межах номінацій відповідно до типу ЗМІ.

 

 1. Терміни та інші модальності проведення Конкурсу

Конкурс проводиться щорічно. Дата початку Конкурсу – день публікації оголошення про нього. Дата завершення – 30 листопада поточного року.

У рік запровадження Конкурсу допускається скорочення термінів його проведення.

Конкурс передбачає проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії. До Конкурсу також пропонується залучати навчальні інституції           та  організації, які займаються питаннями журналістики.

 

 1. Фінансове забезпечення Конкурсу

Для відзначення переможців Конкурсу, виготовлення дипломів                    та організацію церемонії нагородження в обласному бюджеті щорічно передбачаються кошти в сумі 95 (дев’яносто п’ять) тисяч гривень. Конкурс може фінансуватися також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 Серед поданих на Конкурс робіт в кожній з чотирьох номінацій визначаються по 3 переможці, які нагороджуються дипломами та грошовими преміями у розмірі відповідно до категорії премії: перша премія – 10 тис. грн, друга премія – 7 тис. грн, третя премія – 5 тис. грн у кожній з номінацій.

Партнери Конкурсу можуть заснувати спеціальні власні призи в будь-якій з номінацій.

Конкурсна комісія може своїм рішенням визначати один чи декілька матеріалів, автори яких отримують заохочувальні відзнаки.

 

 

 1. Вимоги до Конкурсних медіа матеріалів

Подані на Конкурс матеріали повинні відповідати таким основним вимогам та критеріям:

 • матеріали мають бути опублікованими в ЗМІ вперше у поточному конкурсному році;
 • матеріали мають відповідати тематичним пріоритетам Конкурсу;
 • матеріали мають фахово висвітлювати тематику, коректно застосовуючи необхідну термінологію;
 • матеріали мають містити актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню суті реформи, висвітлюватиме кращі практики (здобутки, проекти, програми, корисні ініціативи тощо) органів місцевого самоврядування та/чи громади.
 • автори конкурсних медіа матеріалів мають дотримуватись етичних норм та стандартів журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів та інформації з проблеми тощо).
 • інформація у конкурсних роботах має бути викладена оригінально, креативно, з авторським підходом, враховуючи цільову аудиторію.

 

 1. Загальні умови участі у Конкурсі

Для участі в Конкурсі необхідно до 31 жовтня  поточного року заповнити аплікаційну форму Конкурсу (гугл-форму) та додати до неї одну роботу (публікацію, або аудіо- чи відеозапис) у вигляді посилання (link) на цю роботу, яка попередньо завантажується автором на файлообмінні хмарні сервіси або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud та має знаходитися там                у вільному доступі до моменту оголошення переможців Конкурсу.

Конкурсні заявки (гугл-форми) розробляються для кожної номінації Конкурсу. Типові форми конкурсних заявок, перелік та технічні характеристики документів, які учасники Конкурсу подають разом                   із конкурсною заявкою, містяться відповідно у додатках 1 і 2 до цього Положення.

Кожен учасник може подати на Конкурс одну роботу в будь-якій                  із номінацій.

 1. Процедура оцінювання та визначення переможців Конкурсу

Для визначення переможців Конкурсу відповідно до розпорядження голови обласної ради формується Конкурсна комісія, яка складається                      з представників всіх рівнів органів місцевого самоврядування області, представників громадськості, медійної та експертної спільноти. Формування Конкурсної комісії здійснюється на принципах збалансованості                                  за географічною, політичною та гендерною ознакою і недискримінації.

Засідання Конкурсної комісії з метою визначення переможців проводяться до 1 грудня щороку за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Будинок рад.

В обговоренні представлених на Конкурс публікацій чи матеріалів беруть участь лише члени Конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її загального складу.

Процедура оцінювання передбачає оцінку кожної поданої на конкурс роботи за заздалегідь визначеним списком індикаторів (додаток 3                          до Положення) та відповідною бальною шкалою, яку визначає Конкурсний комітет. Переможцями Конкурсу визнаються учасники Конкурсу, чиї публікації чи матеріали набрали найбільшу кількість балів.

Рішення Конкурсної комісії про визначення і нагородження переможців у кожній з номінацій Конкурсу оформляється протоколом, який підписується головою Конкурсної комісії і затверджується розпорядженням голови Хмельницької обласної ради.

 

 1. Нагородження переможців Конкурсу

Рішення про визначення переможців Конкурсу оголошується до Дня місцевого самоврядування 7 грудня поточного року та оприлюднюється              на офіційному сайті Хмельницької обласної ради, в газеті «Подільські вісті»      та в інших засобах масової інформації.

Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломами     та грошовими преміями.

Нагородження переможців Конкурсу має відбуватися за участю керівництва Хмельницької обласної ради та широко висвітлюватися.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення

 

Зразки

модельних аплікаційних форм номінацій

 

Заявка

на участь в обласному конкурсі журналістських робіт

 

Номінація «Краща онлайн-публікація»

 

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П учасника
 2. Дата народження
 3. Місце проживання
 • район області
 • населений пункт
 1. Контактний телефон
 2. Контактний e-mail
 3. Сторінки учасника у соціальних мережах
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • інше

 

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва онлайн-ресурсу
 2. Телефон (факс) редакції
 3. Контактний e-mail
 4. Адреса веб-сайту
 5. ПІБ головного редактора онлайн-ресурсу
 6. Контактний телефон головного редактора онлайн-ресурсу
 7. Форма власності
 • державна
 • комунальна
 • приватна

 

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу
 2. Дата написання матеріалу
 3. Дата першої публікації матеріалу
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • фінансова та податкова децентралізація
 • добровільне об’єднання територіальних громад
 • співпраця територіальних громад
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень
 • інше
 1. Веб-посилання на першу публікацію матеріалу в онлайн-виданні
 2. Веб-посилання на текст статті в форматі .doc
 3. Веб-посилання на скріншот(и) екрану публікації у форматі .jpeg.

 

Розділ 4. Інформація про співавторство

Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу

 • усі авторські права належать мені
 • є особи, які можуть претендувати на співавторство
 • інше

 

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області, зобов’язуюсь їх дотримуватись.
 • Так
 1. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області і поширення інформації про нього.
 • Так

 

Заявка

на участь в обласному конкурсі журналістських робіт

 

Номінація «Краща публікація у друкованих ЗМІ»

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П учасника
 2. Дата народження
 3. Місце проживання
 • район області
 • населений пункт
 1. Контактний телефон
 2. Контактний e-mail
 3. Сторінки учасника у соціальних мережах
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Інше

 

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва друкованого ЗМІ
 2. Телефон (факс) редакції
 3. Контактний e-mail
 4. Адреса друкованого ЗМІ
 5. Адреса веб-сайту
 6. П.І.П. головного редактора
 7. Контактний телефон головного редактора
 8. Форма власності
 • державна
 • комунальна
 • приватна

 

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу
 2. Дата написання матеріалу
 3. Дата публікації матеріалу у друкованому ЗМІ
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • фінансова та податкова децентралізація
 • добровільне об’єднання територіальних громад
 • співпраця територіальних громад
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень
 • інше
 1. Веб-посилання на файл з текстом статті в форматі .doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано
 2. Веб-посилання на скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ
 3. Веб-посилання на першу/титульну сторінку друкованого ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі .jpeg або .pdf

 

Розділ 4. Інформація про співавторство

Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу

 • усі авторські права належать мені
 • є особи, які можуть претендувати на співавторство
 • інше

 

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області, зобов’язуюсь їх дотримуватись.
 • Так
 1. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області і поширення інформації про нього.
 • Так

 

Заявка

на участь в обласному конкурсі журналістських робіт

 

Номінація «Кращий радіоматеріал»

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П учасника
 2. Дата народження
 3. Місце проживання
 • район області
 • населений пункт
 1. Контактний телефон
 2. Контактний e-mail
 3. Сторінки учасника у соціальних мережах
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • інше

 

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва ЗМІ
 2. Телефон (факс) редакції
 3. Контактний e-mail
 4. Адреса ЗМІ
 5. Адреса веб-сайту
 6. П.І.П. головного редактора
 7. Контактний телефон головного редактора
 8. Форма власності
 • державна
 • комунальна
 • приватна

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 • Повна назва конкурсного матеріалу
 1. Дата створення матеріалу
 2. Дата першого виходу в ефір конкурсного матеріалу
 3. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • фінансова та податкова децентралізація
 • добровільне об’єднання територіальних громад
 • співпраця територіальних громад
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень
 • інше
 1. еб-посилання на аудіозапис в форматі .mp3 або .wma
 2. Веб-посилання на довідку з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу
 3. Веб-посилання на текстове розшифрування радіоматеріалу в форматі .doc (за бажанням)

 

Розділ 4. Інформація про співавторство

Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу

 • усі авторські права належать мені
 • є особи, які можуть претендувати на співавторство
 • інше

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області, зобов’язуюсь їх дотримуватись.
 • Так
 1. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області і поширення інформації про нього.
 • Так

 

Заявка

на участь в обласному конкурсі журналістських робіт

 

Номінація «Краща телепрограма, сюжет»

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П учасника
 2. Дата народження
 3. Місце проживання
 • район області
 • населений пункт
 1. Контактний телефон
 2. Контактний e-mail
 3. Сторінки учасника у соціальних мережах
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • інше

 

 

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва ЗМІ
 2. Телефон (факс) редакції
 3. Контактний e-mail
 4. Адреса ЗМІ
 5. Адреса веб-сайту
 6. П.І.П. головного редактора
 7. Контактний телефон головного редактора
 8. Форма власності
 • державна
 • комунальна
 • приватна

 

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу
 2. Дата створення матеріалу
 3. Дата першого виходу в ефір конкурсного матеріалу
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади
 • фінансова та податкова децентралізація
 • добровільне об’єднання територіальних громад
 • співпраця територіальних громад
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень
 • інше
 1. Веб-посилання на відеозапис в форматі .mp4 або .avi
 2. Веб-посилання на довідка з телекомпанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у ЗМІ
 3. Веб-посилання на текстове розшифрування відеоматеріалу в форматі .doc (за бажанням)

 

Розділ 4. Інформація про співавторство

Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу

 • усі авторські права належать мені
 • є особи, які можуть претендувати на співавторство
 • інше

 

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області, зобов’язуюсь їх дотримуватись.
 • Так
 1. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області і поширення інформації про нього.
 • Так

 

 

 

Додаток 2 до Положення

 

Типові технічні характеристики документів,

які подаються разом із Конкурсною заявкою

 

 1. Для учасників номінації «Краща онлайн-публікація»:
 • текст статті в форматі .doc з посиланням (лінком) на першу публікацію матеріалу в онлайн виданні та зазначенням дати першої публікації;
 • скріншот екрану публікації у форматі .jpeg., що містить повний текст та дату публікації.

Технічні вимоги:

 • кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.
 • загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 10 Мб.

 

 1. Для учасників номінації «Краща публікація у друкованих ЗМІ»:
 • текст статті в форматі .doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, де він був вперше опублікований;
 • скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано, а також першої/титульної сторінки цього ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі .jpeg, .pdf.

Технічні вимоги:

 • кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.
 • загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 10 Мб.

 

 1. Для учасників номінації «Кращий радіоматеріал»:
 • аудіозапис в форматі .mp3, .wma студійної якості а також текстове розшифрування радіоматеріалу в форматі .doc.

— довідка з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу у ЗМІ.

Технічні вимоги:

 • хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 20 хв.
 • загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 40 Мб.

 

 1. Для учасників номінації «Краща телепрограма, сюжет»:

— відеозапис в форматі .mp4, .avi студійної якості, а також текстове розшифрування матеріалу відеоматеріалу в форматі .doc.

 • довідка з телекомпанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у ЗМІ.

Технічні вимоги:

 • хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 45 хв.
 • загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 700 Мб.


Додаток 3 до Положення

 

Типовий список індикаторів

для оцінювання конкурсних робіт

 

 

Індикатор Деталізація
1. АКТУАЛЬНІСТЬ Відповідність тематики конкурсної роботи пріоритетам та завданням реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Висвітлення кращих практик (здобутків, проектів, програм, корисних ініціатив тощо) органів місцевого самоврядування і громади та інформації, яка сприятиме розумінню суті реформи, допомагатиме у її більш ефективному впровадженні в громадах та Україні загалом.
2. ФАХОВІСТЬ / ЗНАННЯ ТЕМАТИКИ Коректність застосування термінології та професійність викладення матеріалу за тематикою Конкурсу.
3. КРЕАТИВНІСТЬ Оригінальність викладення матеріалу, авторський новаторський підхід.
4. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ СТАНДАРТІВ Баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення інформації з проблеми, тощо.